Klassieke homeopathie, niet te geloven!?

Aan de basis van dit boek liggen drie factoren: de eerste is de vraag die mij talloze keren werd gesteld door patiënten in de praktijk: “Hoe werkt homeopathie nu feitelijk?”. Een zeer terechte vraag na een consult en therapie die zo grondig verschilt van wat men gewend is. Maar ik moest constateren dat ik daarop niet in enkele woorden een bevredigend antwoord kan formuleren. Hopelijk komt dit boek tegemoet aan die vraag.”

“Een tweede factor is de schier bodemloze verwarring die er omtrent homeopathie bestaat: de homeopathie mag er prat op gaan dat de kwakkels en de misverstanden die de ronde doen door geen enkele andere geneesmethode geëvenaard worden. Homeopathie zou “gezond” en “ongevaarlijk” zijn en bijgevolg waagt men het er zelf op. Terwijl niemand het in zijn hoofd zou halen zichzelf of familieleden met naalden te bewerken na de lectuur van een boek over acupunctuur, wordt een soort “homeopathie” door iedereen bedreven die een vademecum kan raadplegen. Damesbladen en populaire kranten geven homeopathische tips en gezondheidswinkels verkopen homeopathische shampoo. Tegenop zo’n stroom van goedbedoelde onzin is het moeilijk varen. Het is dus misschien nuttig om de positie van de klassieke homeopathie duidelijk te bepalen en de grenzen af te tekenen. Dit werk hoopt een bijdrage te zijn tot het scheppen van klaarheid omtrent de vele vragen die omtrent deze onorthodoxe geneeswijze bestaat. Op de boekenmarkt vindt men zowel de vakliteratuur als de vulgariserende werken, maar een degelijke voor iedereen begrijpelijke uiteenzetting van de principes en de praktijk van de klassieke homeopathie scheen er nog niet te zijn.

De derde en belangrijkste factor is de wens om de schoonheid, de diepte en de kunst van de homeopathie te beschrijven. Met de jaren groeit de verwondering en het enthousiasme over de opzienbarende effecten van de methode en de wetten die aan de grondslag ervan liggen. Veel overtuigender dan welke theoretische verhandeling dan ook is de dagelijkse praktijk en het contact met de patiënten. Samen met hen bewandelt de klassiek homeopaat een wonderbaarlijke weg en verkent de mogelijkheden die soms aan het ongelofelijke grenzen “


Order your free e-book